vineri, 6 martie 2009

Principii încredinţate Bisericii


Cred din toată inima că vremurile întunecate care vin peste noi ca o umbră sunt totodată prielnice Bisericii. Dumnezeu a încredinţat Bisericii principiile Împărăţiei care guvernează universul. Respectarea lor duc la pace şi prosperitate iar ignorarea lor duc la criză majoră. În timp ce „experţii financiari” spun că lumea trebuie să se îndatoreze şi mai mult la bănci, pentru ieşirea din criză, principiile Bibliei ne învaţă să nu fim dependenţi de împrumuturi, acestea fiind comparate cu sclavia. Soluţiile ieşirii din criză sunt în mâinile Bisericii. Din ce în ce mai mulţi creştini au simţit că aceste vremuri de criză pot fi prielnice Bisericii dacă aceasta va şti să lumineze corect. Iată câteva principii salvatoate date de Biblie: Nu te îndatora, plăteşte-ţi la timp datoriile, dă-ţi zeciuielile, dăruieşte cu credinţă, fă avere prin muncă economisind puţin câte puţin. În contrast, soluţiile oferite de „experţi” sunt relaxarea creditelor şi îndatorare mai mare la bănci.
Oare nu îndatorarea frenetică şi lăcomia au dus la această criză financiară globală? Apostolul Pavel relatează Efesenilor:
„Şi să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine, ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a facut toate lucrurile; pentruca domniile si stapânirile din locurile cereşti să cunoască azi, prin Biserică, înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu...” Efeseni 3: 9-10
Acesta este rolul Bisericii: să arate universului înţelepciunea minunată a lui Dumnezeu. Problema care apare este că din nefericire foarte mulţi „bisericoşi” nu respectă aceste principii Biblice. Dacă le-ar fi respectat, lucrurile ar fi fost un pic mai simple. Am fi fost mai entuziaşti în a spune lumii despre „comorile” principiilor lui Dumnezeu pe care noi înşine le-am probat şi experimentat. Iosif în timp de criză a folosit principiile revelate de Dumnezeu şi a salvat de la distrugere atât Egiptul şi ţările din jur cât şi poporul Israel. Dumnezeu vrea să facă la fel azi prin Biserică. Este ea pregătită?
Închei prin a provoca pe creştini să respecte principiile Biblice iar apoi să le spună şi altora.

Niciun comentariu: