marți, 15 martie 2011

Martorii dezastrelor


Abia au trecut două luni şi jumătate din anul 2011 şi deja suntem martorii a două mari dezastre. Cutremurul din Noua Zeelandă din Februarie şi cel din Japonia de săptămâna trecută. În ultimii ani am trecut de la auzul veştilor rele la radio la vizionarea lor în direct, devenind astfel martorii distrugerilor şi a morţii. Ecranul televizorului ne arăta imagini parcă regizate dintr-un fim SF despre apocalipsă. Însă ele erau teribil de reale. Vedeam moartea şi distrugerea în direct la televior. Creştinii, cunosc faptul că aceste cutremure sunt prezentate de Domnul Isus în Matei 24 şi Luca 21 drept semne, alături de altele, ale vremurilor din urmă. Refacerea poporului Israel, războaie mondiale, dezastre, cutremure urmate de tsunami şi crize de tot felul. Toate aceste semne acompaniate de escaladarea tehnologică a lumii ne arată că trăim vremuri premergătoare revenirii Domnului Isus Cristos. Omul secolui 21 a devenit privitor în direct la dezastrele lumii.
„Şi pe pamânt va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor şti ce să facă la auzul urletului mării şi al valurilor...”Luca 21:25
Ce ne transmit aceste semne?
1. Vedem la scară mică, ce se va întâmpla la scară largă.
Ultima carte a Bibliei ne relatează că în timpul celor şapte ani de necaz vor fi dezastre uriaşe la scară largă fiind afectaţi toţi oamenii. Aşadar, putem înţelege din aceste dezastre(semne) că tot aşa se va întâmpla în necazul cel mare pe plan mondial.
2.Suntem trecători.
Nu poţi vedea imaginile dezastrelor naturale fără a conştientiza vulnerabilitatea omului. Deşi mulţi au impresia că prin tehnlogie omul este un fel de dumnezeu, înţelegem că în faţa morţii şi a distrugerii omul este firav. Banii nu te pot proteja, puterea nu te poate ajuta. Pe Titanic scria „Acest vas nu poate fi scufundat nici măcar de Dumnezeu”, însă s-au înşelat amarnic. Tot luxul şi fastul a ajuns pe fundul mării. În faţa morţii bogaţii sunt ca săracii şi nu este diferenţă. De aceea nu trebuie să ne ancorăm de nimic de pe pământul acesta, suntem trrecători şi nu putem lua nimic cu noi.
3. Trebuie să ne pregătim
Poate cel mai puternic mesaj al semnelor este că trebuie să ne pregătim. Domnul Isus a spus: „Luaţi seama la voi înşivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare şi băutură, şi cu îngrijorările vieţii acesteia, şi astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Căci ziua aceea va veni ca un laţ peste toţi cei ce locuiesc pe toată faţa pământului. Vegheaţi dar în tot timpul, şi rugaţi-vă, ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea, care se vor întâmpla, şi să staţi în picioare înaintea Fiului omului.”Luca 21:34-36

Supertehnologia prezentului, banii şi forţa statului nu pot proteja omul de furia dezestrului. Însă, ce putem face, este să ne întoarcem la Dumnezeu, să primim mântuirea şi să îl aşteptăm pe Mântuitor fiind pe deplin pregătiţi.