miercuri, 4 martie 2009

Persona Non Grata


Bănuiesc că cel mai rău lucru care se poate întâmpla unui diplomat cu misiune în străinătate este să fie declarat Persona Non Grata(persoană neagreată) de ţara gazdă. Este un eşec el misiunii şi al carierei sale. Recunosc că inspiraţia acestui articol a venit în urma faptului că România l-a declarat Persona Non Grata pe un ataşat militar al Ambasadei Ucrainei în România. Aceasta pentru că misiunea lui a prejudiciat interesele României.
Nu mă pot abţine să nu spiritualizez acest lucru, probabil defect profesional, mai ales că sunt elemente interesante care se regăsesc şi în comunitatea creştină care reprezintă „Ambasada Împărăţiei” pe pământ.
Apostolul Pavel face o afirmaţie fantastică în a doua sa episolă către Corinteni „Noi dar, suntem trimişi împuterniciţi ai lui Cristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Cristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu!” 2 Corinteni 5: 20
„Trimişi împuterniciţi” nu înseamnă altceva decât ambasadori. De altfel, în alte traduceri al Bibliei s-a folosit cuvântul ambasadori. Minunat să înţelegem misiunea creştinilor pe acest pământ. „Diplomaţi ai cerului” cu misiunea clară de a fi sare şi lumină, mai precis, de a reprezenta interesele Împărăţiei pe pământ. Iată ce misiune importantă! Dumnezeu ne-a ales să fim ambasadorii Săi pe pământ. Întrebarea care se iveşte este: Cât de bine apărăm noi interesele Împărăţiei? Suntem noi lumini şi sare în această lume?
Matei 5:13 „Voi sunteţi sarea pământului. Dar dacă sarea îşi pierde gustul, prin ce îşi va căpăta iarăşi puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară, şi călcată în picioare de oameni.”
Partea a doua a versetului este cam dură pentru noi. Adică, dacă ne ratăm misiunea de a fi ambasadori atunci nu mai suntem de folos Împărăţiei. Aşadar, mai rău decât să fii declarat Persona Non Grata în ţara gazdă unde-ţi desfăşori misiunea, este să fii declarat Persona Non Grata de ţara care te-a trimis.Voi încheia meditaţia din acest articol cu frumoasele cuvinte de încurajare pe care Domnul Isus le-a spus ucenicilor: „Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine ramâne în Mine, şi în cine ramân Eu, aduce multă roadă; căci despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic.”Ioan 15:5
Să ne asigurăm că rămânem în El şi că suntem în graţiile divine.

Niciun comentariu: