luni, 9 ianuarie 2012

2012- Sfârşit sau început?

Îmi amintesc de anul 2000 care dădea ştafeta mileniului trei. Şi acesta a alimentat din plin imaginaţia apocalipsei. Despre 2012 s-au făcut şi filme şi documentare, unele mai SF altele mai „ştiinţifice” însă toate aceste teorii ale apocalipsei au fost inspirate de sfârşitul calendarului Maya în 2012. Am văzut atât filmele cât şi documentarele legate de 2012 şi am înţeles că sursa principală a acestei teorii este păgânismul. În calitate de creştin practicant eu trebuie să mă preocup de ceea ce Sfânta Scriptură spune, aceasta este sursa cea mai completă cu referire la ceea ce se va întâmpla în zilele sfârşitului. Este uman să vrei să ştii ce se va întâmpla în viitorul apropiat sau îndepărtat. Chiar şi ucenicii când L-au văzut pe Domnul Isus înviat, având în faţa lor dovada vie şi palpabilă, că El este acela care a spus că este, Dumnezeu adevărat, Mesia, au profitat de situaţie şi au încercat să smulgă de la Domnul Isus informaţii legate de viitor. Răspunsul Domnului Isus ar putea fi la fel şi în zilele noastre: ,,Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa.” Parcă văd feţele dezamăgite ale ucenicilor bulversaţi de acest răspuns direct. Domnul atrage atenţia că nu trebuie să fim mânaţi de scopuri neimportante şi care nu au a face cu chemarea noastră. Iată ce spune Domnul mai departe: „Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului.”Fapte 1: 8. Acestea au fost printre ultimele cuvinte rostite de Domnul Isus înainte de înălţarea Sa la cer. Aşadar, avem o misiune şi aceasta este mai importantă decât orice altă informaţie sau certitudine despe „vremi şi soroace”. Cred că 2012 marchează un nou sezon spiritual. Sunt convins că Duhul Sfânt va reactiva pe mulţi creştini să lucreze, să se focalizeze asupra chemării divine şi asupra Marii Trimiteri. Este timpul să ne ocupăm de ceea ce este cel mai important pentru Dumnezeu. Este o urgenţă să Vestim Evanghelia, să răscumpărăm vremea, să căutăm pe Dumnezeu din toată inima. Fă din anul acesta un început şi nu un sfârşit!

Niciun comentariu: