marți, 8 decembrie 2009

2012-Sfârşitul lumii?


Este ciudat cum în mod repetat se vorbeşte din ce în ce mai des de sfârşitul lumii. Calendarul Mayas se termină în 2012, încălzirea globală, o nouă eră glaciară sau posibilitatea ca un asteroid pierdut din spaţiu să se izbească violent de Terra. Aş putea continua lista: Pericolul erupţiei unui super vulcan precum cel de la Yellowstone care fără îndoială ar contribui masiv la apocalips, o erupţie solară fără precedent ce ar putea pârjoli pământul sau pur şi simplu un război nuclear ce s-ar putea declanşa pe fondul terorismului sau al crizei globale. Iată câteva posibile scenarii care ar putea să termine echilbrul firav al planetei mai repede decât ar putea estima cineva. Cert este că din ce în ce mai des în media se vorbeşte despre sfârşitul lumii. Sentimentul că nu mai este mult sau că ne îndreptăm către sfârşit devine din ce în ce mai acut.
Cu mii de ani în urmă, Biblia, a prevestit sfârşitul lumii. Mai mult decât atât Scriptura dă nenumărate detalii cu privire la evenimentele premergătoare sfârşitului. Mă face să zâmbesc faptul că oamenii de ştiinţă descoperă acum ceea ce Biblia a spus cu mult timp în urmă. Apocalipsa dă detalii despre războaie nucleare, asteriozi care lovesc pământul, boli devastatoare şi dezechilbre majore.

„Şi ceva ca un munte mare de foc aprins a fost aruncat în mare. A treia parte din mare s-a transformat în sânge, a treia parte din făpturile care erau în mare şi care aveau viaţă au murit, şi a treia parte din corăbii au fost distruse.”Apocalipsa 8: 8-9
„Al treilea înger a sunat din trâmbiţă. Şi din cer a căzut o stea mare, aprinsă ca o făclie; a căzut peste a treia parte din râuri şi peste izvoarele de apă. Numele stelei era: „Pelin“. A treia parte din ape s-au transformat în pelin şi mulţi oameni au murit din cauza apelor, pentru că fuseseră făcute amare.”
„Al patrulea înger a sunat din trâmbiţă. Şi au fost lovite a treia parte din soare, a treia parte din lună şi a treia parte din stele, pentru ca a treia parte din ele să fie întunecată şi astfel a treia parte din zi şi din noapte să nu mai aibă lumină.”
Apocalipsa 8: 8-12

Dumnezeu va judeca pământul şi toţi oamenii, vor scăpa doar cei ce şi-au spălat hainele în sângele Mielului, adică cei ce s-au întors la Dumnezeu cu pocăinţă.
Domnul Isus Cristos a zis:
„Căci vor veni mulţi în Numele Meu, zicând: „Eu sunt Cristosul!“ şi vor înşela astfel pe mulţi. Veţi auzi de războaie şi veşti de războaie. Vedeţi să nu vă neliniştiţi, căci aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar încă nu va fi sfârşitul. Un neam se va ridica împotriva altui neam şi o împărăţie împotriva altei împărăţii. Va fi foamete, vor fi (molime şi) cutremure în diverse locuri. Dar toate acestea sunt doar începutul durerilor naşterii. Atunci vă vor da să fiţi chinuiţi, vă vor omorî şi veţi fi urâţi de toate neamurile din pricina Numelui Meu. Atunci mulţi se vor poticni, se vor trăda unii pe alţii şi se vor urî unii pe alţii. Se vor ridica mulţi profeţi falşi şi-i vor înşela pe mulţi. Şi din cauza înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mulţi se va răci. Dar cel care va răbda până la sfârşit va fi mântuit. Această Evanghelie a Împărăţiei va fi vestită întregii omeniri, ca o mărturie pentru toate neamurile; şi atunci va veni sfârşitul.” Matei 24: 5-14
Biblia nu ne oferă o dată anume pentru sfârşitul lumii, ci ne prezintă o serie de evenimente premergătoare. Multe dintre aceste semne s-au împlinit(precum restaurarea Israelului) altele se derulează sub ochii noştri. Dar ce folos să vedem semnele şi să vorbim despre sfârşit dacă aceastea nu au un efect de schimbare al vieţii noastre? Biblia ne-a dat aceste avertismente pentru ca acele lucruri să nu ne găsească nepregătiţi, adică nemântuiţi. Să ne întoarcem la Domnul cu toată inima şi El ne va scăpa de ce este mai rău şi în schimbul judecăţii ne va dărui viaţă veşnică şi alte răsplăţi nebănuite păstrate pentru copiii Săi.
Aşadar, pentru unii sfârşitul va fi groaznic iar pentru alţii va fi începutul adevăratei vieţi.
„Căci este timpul să înceapă judecata chiar de la Casa lui Dumnezeu. Şi dacă începe cu noi, care va fi sfârşitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu?!” 1 Petru 4: 17

Un comentariu:

Rodica Botan spunea...

...si-n tot peisajul asta...nu ne putem ascunde decit sub aripile Domnului...